Østberg brakk ryggen

En kraftig bølge fikk dramatiske konsekvenser forstortingspolitiker Ivar Østberg. Han fikk brudd i ryggen på turmellom Hjelmeland og Stavanger.