Planene møter motstand

Bystyrets forslag til kommuneplan har pådratt seg hele 25 protester fra overordnede myndigheter. I de fleste sakene vil rådmannen bøye av.