Hett i Regjeringen etter gasskraft-nei

Det er duket for oppgjør i Regjeringen om gasskraftverkene påVestlandet. Høyre godtar ikke at Einar Steensnæs har sagt nei tilforlenget konsesjon.