Sandnes kutter båndleggingen av jordbruksjord

Etter kraftige protester fra grunneiere og etter råd fra Fylkesmannen, vil Sandnes kommune gå vekk ifra forslaget om å båndlegge store områder i den nye kommuneplanen.