Kan hjelpe mot tvangsekteskap

Stavanger har instanser som kan hjelpe ungdom som frykter tvangsekteskap.