Svindelsiktet kvinne ble løslatt

Sorenskriver Olav T. Laake så ingen formildende omstendigheter og ga 20-åringen to uker varetektsfengsling. Gulating lagmannsrett opphevet kjennelsen og satte kvinnen fri.