Ingen lovnader om eldresatsing

Statssekretær Tore Hagebakken frå Sosialdepartementet kunne i går ikkje lova meir stønad til bygging av eldrebustader i Stavanger.