Oppsagt i 1999 - får full lønn

I to år har Sandnes kommune utbetalt full lønn til en ansatt somble oppsagt i februar 1999. To ganger har retten stadfestet atmannen kan stå i stillingen inntil oppsigelsen er rettskraftig.