Fleksibel skulestart for seksåringar i Hå

Frå hausten av kan seksåringar i Hå begynna på skulen på ulik tid av året. Kommune— styret ga klarsignal i går.