Stavanger er adagio

Tolken fra Stavanger og snakker litt kinesisk. Kineserne snakker russisk og litt engelsk. Heldigvis er musikken et internasjonalt språk.