Nor-Cargo flytter til Risavika

Nor-Cargo sto for nesten en fjerdedel av godsmengden over Sandnes havn i fjor. Men flyttingen til Risavika får ikke så store følger økonomisk, sier havnefogd Odd Hansen.