Nedtur for skolen

Stavangerskolene vil miste tilsvarende 40 lærerstillinger dersom rådmannen får gehør for at skolene må dekke opp 6,5 millioner kroner.