Ustelt beplantning gjør fotgjengerfeltene farlige

Mye busker og trær i midtrabatten utenfor rådhuset skjuler små barn for bilistene. Onsdag ble en liten gutt påkjørt i gangfeltet her.