Nei til nedlegging av sengepost i Sandnes

Gledestårene trillet ved Sandnes sykehus da det ble klart atflertallet i sykehusstyret ikke vil legge ned en sengepost.Sykehusledelsen er bekymret for økonomien.