Busslaster med flyktningar til Dale

Dei siste vekene har det komme vel 100 nye asylsøkjarar til Dalemottakssenter. Dei fleste er frå Mongolia og Russland.