...og dette mener partiene om fiskeripolitikk

Ap: Vil regulere oppdrettsbransjen gjennom konsesjoner ogfôrkvoter, vurdere arealavgift og satse på forskning. Ønsker bådesmå og store eiere i havbruksnæringen og de tradisjonellefiskeriene. Ingen større omfordeling av kvoter mellomhavfiskeflåten og kystflåten.