Rennesøy+flyktninger=suksess

Alle flyktningene som er kommet til Rennesøy har fått jobb. Nå er de i ferd med å kjøpe seg boliger.