Felles profil i Helse Vest

Når Helse Vest RF har bestemt retningslinjene for navnevalg, kan styret i Helse Stavanger HF bestemme navnene på avdelingene.