Hvor ble det av sykehuset mitt?

Nye og uforståelige navn kan gjøre det vanskeligere å finne sykehusene. Da blir vel også målet om fritt sykehusvalg vanskeligere å gjennomføre?