Usikkert for Jørpelandsholmen

STRAND: I drøftingsmøte med Fylkesmannen i Rogaland fikk Strand kommune signaler om at statens forlengede arm trolig kan akseptere både gangbru og småbåthavn på Jørpelandsholmen, øya som ligger et par hundre meter utenfor Stålverket på Jørpeland. Byråkratene på begge sider av bordet var enige om at det ikke bør bygges bilvei ut til Jørpelandsholmen, der halve er regulert til industri. Ei gangbru skal etter planen gå via to kunstige boligholmer som Stålverket ønsker i bytte for å gi opp industriarealet.