Mangla bankgaranti, men fekk likevel kjøra søppel

Den nyengasjerte renovatøren i Hå gjorde ikkje jobben slik folk ville ha det, og måtte slutta. Heller ikkje kommunen gjorde alt dei skulle.