Tusenårsstedet først ferdig i 2008

Skulle Riksantikvaren forlange utgraving av deler av grøftetraseene under Torget på grunn av Middelalderbyen, vil det gå enda lengre tid før Stavanger kan feire åpningen av sitt Tusenårssted.