Krev meir pengar til kollektivtrafikk

SV meinar at det er på tide å prioritera buss og bane framfor veg. — Bilen har vunne alle slag i Rogaland.