Lovpriser skattefradrag

— Uten skattefradraget ville vi blitt svekket i den internasjonale konkurransen, sier Helge Løvdahl i Aanestad Engineering.