Klepp i harnisk over sommel fra Fylkesmannen

Fylkesmannen i Rogaland legger seg flat for Klepp kommune, etter sendrektig saks— behandling i tomtekjøpsak.