- Trafikksikring gjorde vondt verre

I krysset mellom Austråttveien og Høgevollsveien må skoleelever krysse tre fotgjengerfelt for å komme over på «lovlig» vis. — Livsfarlig, mener foreldrene.