Mener tvang må til

FORSAND: Skal det bli bredere vei og sykkelsti mellom Ryggjaskaret og Bergevik, er en rekke grunneiere nødt til å avstå tomt. Kommunen har ikke lykkes i å komme til minnelig ordning med disse, og rådmannen ønsker derfor å ekspropriere deler av 11 eiendommer langs veien.