Sjelden utmerkelse til Sola-museum

Stiftelsen Flyhistorisk museum, Sola, har fått en sjelden internasjonal anerkjennelse med diplom for sitt arbeid for å bevare fly og flyhistoriske gjenstander for ettertiden. Museet på Sola er det første norske som tildeles den internasjonale ærebevisningen som årlig er blitt utdelt siden 1967.