Brann i John R. slukket

Sur røyk seg inn over Stavanger fra Jåttåvågen, der forskipet tilforliste John R. mandag ettermiddag sto i brann. Men den bleslukket i løpet av en times tid.