Hadde egen sosialsjef

Jonas Øglænd AS var svært langt framme med sosiale rettigheter til de ansatte, hevder tidligere klubbledere.