Åpning for større friområder

Utbyggingsplanene for Østre bydel begeistrer politikerne, men flere mener friområdene er for få.