Tryggere skolevei for enkelte barn

Figgjo skole får ny og sikrere atkomst, Hana-elevene får gangsti i Fjellveien, og Lensmannsgata skal bli mindre attraktiv for gjennomkjøring.