For treg valgavvikling

Valg via nettet, større valglokaler og bedre informasjon omstemmegivningen kan hindre kødannelser ved neste lokalvalg.