Eldre ønsker B-sykehus og stille avdeling

Mye flytting gjør eldre psykisk syke og ulykkelige. B-sykehus bør brukes for å utrede syke eldre, og en stille avdeling kan sikre en verdig avslutning, mener Anne Harstad i fylkets eldreråd.