Samarbeider om busstilbud

Rennfast er nedbetalt i slutten av 2005. Finnfast åpner trolig i 2007. De to mellomliggende årene kan bli kritisk for busstilbudet i Rennesøy.