Listefyll eller berikelse?

Er de politiske partiene flinke nok til å inkludere personer medinnvandrerbakgrunn? Eller er navnene deres bare eksotisk pynt påvalglistene, godt gjemt blant heilnorske nordmenn?