RV ute av dansen

Etter en periode i fylkestinget, er RV ute av dansen.