Frikjente fekk ikkje erstatning

Det blir ikkje noko erstatning for tre frikjente asylsøkjarar. 27. august vart dei tre frikjende frå tiltale for vald under ein episode på Nærland mottak.