Sevland og Krogh vil ha skøyteis

Direktøren for Norsk Oljemuseum vil gjerne ha skøyteis på plassenutenfor. Ordføreren hører også til heiagjengen.