- Beklagelig

Hvert år leverer kristtorn-produsentene i Sunnhordland og Rogaland om lag 120.000 buketter. Verdien til dyrker blir anslått til vel fire millioner kroner.