Reduserer bemanning på borerigg

Hydro har besluttet å redusere bemanningen på Scarabeo 6 etter atet ankerfeste røk tirsdag formiddag.