Barna koste seg på isen

Mens biler og sykler strevde med is på veiene, koste barna seg overflott stålis på de fleste vannene i fylket — se panoramabilde fraMosvatnet!