Knallstart på vekstsesongen

Til uka kan årets første kinakål høstes på Jæren, der bøndene sjelden har hatt en bedre start på vekstsesongen.