Blir syke av å bo på sykehjem

Eldre mennesker blir syke av å bo på sykehjem, viser den første norske undersøkelsen om forekomsten av infeksjoner ved langtidsinstitusjoner for eldre.