Like gode som nye

Da Domkirken kasserte sine gamle korstoler, klarte møbelsnekkerJohn Bjerga å få tak i to av dem. Nå er de restaurert.