Taus, i hvert fall til etter valget

— Min klient ønsker ikke å kommentere den politiske delen av dennesaken nå, sier Hege Salomon, bistandsadvokat for kvinnen som haranmeldt Jan Birger Medhaug for en voldtekt som hun mener skjedde ijanuar 1993.