Nå tennes nye skolelys

Første skoledag er svært. Noen smiler uavbrutt, noen har munndiare og noen blir helt stumme.