Klare fronter om pelsdyr og burhøns

Dyrevernere og bønder står steilt mot hverandre i synet på pelsdyrhold og burhøns, viste høring foran den kommende stortingsmeldingen om dyrehold og dyrevelferd.