Her kan det nye SiR ligge

Forus Næringspark har blinket ut den ideelle tomta for et nytt sentralsykehus i Sola kommune.