Ungdom i kø for å opptre

— Dåkker va steingoe, sa ungdommene til hverandre, og de voksne omungdommen, på Ungdommens Kulturmønstring (UKM) i Stavanger søndag.